RU

Международная транспортная логистика

amatly-yollar

Международная транспортная логистика

amatly-yollar

EN

Международная транспортная логистика

amatly-yollar

TK

Международная транспортная логистика

TK
EN
TK
RU
EN
RU
hyzmatlary

Goşmaça hyzmatlary bermek

  • "Amatly-olollar" kompaniýasy, şeýle hem, Türkmenistanyň Döwlet haryt we çig mal bir Exchangeasynda müşderilere alyş-çalyş hyzmatlaryny hödürleýär.
  • Gümrük hyzmatlaryny bermek: Türkmenistandaky islendik gümrük postunda gümrük taýdan resmileşdirmek we eksport etmek.
  • Türkmenistanyň migrasiýa gullugynda daşary ýurtly sürüjilere ýeke we köp wiza açmak üçin çakylyklary hasaba almak.
  • Türkmenistanyň çäginden howply we aşa köp ýük daşamak üçin ýörite rugsatnamalary hasaba almak
Jikme-jik maslahatlaşmak ýa-da haýyş goýmak üçin düwmä basyň we ähli soraglaryňyza jogap bereris.
Soraglaryňyz barmy?