Habarlarymyz

Kompaniýa üçin möhüm waka ISO 9001 halkara hil şahadatnamasynyň görkezilmegi boldy

2021-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Amatly-Yollar kompaniýasyna ulag we ekspeditor hyzmatlary pudagynda ISO 9001 hil şahadatnamasyny gowşurmak dabarasy geçirildi. Şahadatnama kompaniýanyň işgärlerine, Slowakiýanyň "CERT" kompaniýasynyň Türkmenistanda wekillerine - gözleg, tejribe, synag we sertifikat pudagy boýunça dünýäde öňdebaryjylara gowşuryldy.